प्रभाकर कोलते लिखित

‘दृक्-चिंतन’

आपलं ‘दृक संचित समृद्ध करणारं’ पुस्तक
प्रभाकर कोलते लिखित

‘दृक्-चिंतन’

आपलं ‘दृक संचित समृद्ध करणारं’ पुस्तक

अनुनाद प्रकाशन विषयी

चित्रकला, शिल्पकला, अक्षर, कविता आदी कला विषयक उत्तमोत्तम साहित्य प्रकाशित करणे आणि प्रसार करणे तसेच विशेषतः मराठी भाषेत चित्रकला, शिल्पकला विषयक साहित्य निर्माण व्हावे, जे कोणी या विषयांवर मराठीतून लेखन करीत असतील अश्या सिद्धहस्त, चिंतनशील, लेखक कवी यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे आणि दृक्-कलेच्या विद्यार्थ्यांच्या आणि कलासक्त प्रेक्षकांच्या दृक- जाणिवांची समृद्धी व्हावी हे प्रमुख उद्दिष्ट समोर ठेऊन अनुनाद प्रकाशन काम करीत आहे.